» Kontakta CAMP VETERAN Uppdaterad: 2020-05-24 kl. 16:02

» Gå till STARTSIDAN

.
Mer information till medlemmar i Camp Veteran Ideell förening;
 

Tolkning av stadgar med tillägg av styrelsen aveende medlemmar i Camp Veteran Ideell förening, deras former, mandat och befogenheter.

Fastställda vid föreningens första ordinarie årsmöte, 2020-05-20.

Till medlemmar i föreningen Camp Veteran Ideell förening räknas;

Enligt föreningens ändamålsparagraf, betalande fullvärdiga medlemmar som uppfyller kraven för veterankortet, alternativt på motsvarande grund beviljas vara fullvärdiga medlemmar av styrelsen.

Som familjemedlem räknas den som är partner till en huvudmedlem och deras barn.

Som medlem räknas även betalande stödmedlemmar.

För företag, organisationer, förbund och föreningar kan en firmatecknare för denna vara fullvärdig medlem om verksamheten av styrelsen bedöms innefattas av kraven för dessa, i andra fall som stödmedlem och dess anställda eller medlemmar räknas som familjemedlemmar.

Styrelsen kan även utse och bevilja betalande eller avgiftsbefriade hedersmedlemmar, tillfälligt för en viss aktivitet, tidsbestämt eller tillsvidare.

Styrelsen kan för enskild medlem besluta om anstånd eller befrielse av medlemsavgiften.

Av ovan betalande eller av styrelsen beviljade, såsom ständiga medlemmar, omfattar det perioden minst 12 år varefter nya medlemsavgifter kan utkrävas.

Enbart fullvärdiga medlemmar med närvaro alternativt gemom fullmakt till annan närvarande utsedd representant, innehar rösträtt vid årsmöte och medlemsmöten. En representant kan bara inneha en fullmakt för annan. För rösträtt krävs även att medlemsavgift för innevarande period är erlagd eller att styrelsen beviljat anstånd eller befrielse för perioden.

Alla föreningens medlemmar har motionsrätt till årsmötet. Motioner och övriga ärenden skall för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast tre veckor i förväg.

Andra medlemsmöten, t.ex. möten behandlande verksamhetsutveckling och föreningsaktiviteter kan hållas, där samtliga eller utvalda medlemsformer ges rösträtt i vissa frågor.

Ordinarie årsmöte skall avhållas årligen senas före augusti månads utgång. Ett granskande medlemsmöte i syfte att fastställa föregående verksamhetsårs bokslut med räkenskapsår 1/1-31/12 samt revision och att besluta om styrelsens ansvarsfrihet skall avhållas före mars månads utgång, vilket kan samordnas med ordinarie årsmöte.

Kallelse till årsmöte, granskande möte eller andra medlemsmöten skall ske genom en inbjudan på föreningens hemsida senast två veckor före mötesdagen.

Styrelsen äger rätt att med omedelbar verkan avsluta någons medlemsskap om denne bryter mot föreningens stadgar eller policy, uppträtt bedrägligt eller bedöms att inte uppfylla föreningens och styrelsens syn på solidaritet, demoktati och medmänsklighet. Medlemmen ska då underrättas utan dröjsmål.

Ett register skall finnas över alla i föreningen ingående medlemmar alternativt deligerat till huvudmedlem som företrädare för familjemedlemmar.

GDPR skall beaktas.

Medlem elller enskilt uppträdande familjemedlem ska alltid då föreningens tjänster eller verksamheter åberopas kunna styrka medlemsskap genom medlemskort med giltigt årsmärke eller digitalt medlemskort alternativt genom sin tillhörighet till en huvudmedlems medlemsskap.

Samtliga medlemmar erhåller information från föreningen, men för familjemedlemmar via dess huvudmedlem, främst genom anslag på hemsidan och alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens verksamhet och övriga aktiviteter. Även aktiviteter för fler än föreningens medlemmar kan genomföras.

Välkommen som medlem i Camp Veteran Ideell förening! :-)

 
» Tillbaka!


 
Välkommen att kontakta CAMP VETERAN;
»
.

.
Gilla den här hemsidan på Facebook:
jni-2020

Unless otherwise indicated, all contents of the website campveteran.se are copyright © Gotland On Tour, all rights reserved.